Black Ribbon

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
i

"โรงเรียนคุณธรรม เน้นจิตอาสา"

"ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน"

วันพ่อ58

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยในปีนี้ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยการนำของท่าน จ่าโทปัญญา  สุขแสง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  โดยในครั้งนี้ได้มีการเชิญ ทหาร ตำรวจ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพวัดศรีวารีน้อย และ ประธานกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ชมภาพกิจกรรม

 

  คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนได้ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง กับทางวัดศรีวารีน้อย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำกระทงและร่วมขายกระทงเนื่องในวันลอยกระทงนี้ 
ชมภาพบรรยากาศ


วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน มหาธีรราชเจ้า ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้มาเป็นประจำเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ชมภาพบรรยากาศ

 

 

   ท่านผู้อำนวยการ ได้มอบของรางวัลเป็นกำลังใจให้กับ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งหมด 9 กิจกรรม
 

ชมภาพกิจกรรม

ในวันที่ 20 พฤศจิการยนที่ผ่านมาทางโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โดยการดำเนินงานของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ซึงปีนี้ก็เป็นปีที่ 2 ที่ได้ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องมา

ชมภาพกิจกรรม

สพป.สป. เขต 2

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการติดตามฯ
บุคลากรในสังกัด
เกี่ยวกับกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนในเขตอำเภอบางบ่อ
โรงเรียนในเขตอำเภอบางพลี
โรงเรียนในเขตบางเสาธง
แผนที่ศูนย์ซ่อม Tablet
แผนที่เส้นทางเขต

Like Page

Copyright © 2017 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 2014 Rights Reserved.